Beautyhoff
Be your own kind of beautiful

PRIVACY VERKLARING Beautyhoff

Beautyhoff gevestigd en kantoorhoudende te Gemert (5422 DJ) aan de Melkster  12, hierna te noemen “Beautyhoff” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Beautyhoff verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Beautyhoff u over de manier waarop Beautyhoff uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Beautyhoff worden aangeboden op www.beautyhoff.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Beautyhoff gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Beautyhoff past wat u op www.beautyhoff.nl ziet aan op uw interesses. Beautyhoff gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Beautyhoff verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.beautyhoff.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Beautyhoff gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Beautyhoff.
 3. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Beautyhoff registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Beautyhoff gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 4. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Beautyhoff heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Beautyhoff samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Beautyhoff meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Onderaan de nieuwsbrief.
 5. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Beautyhoff over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Beautyhoff bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 6. Verbetering van diensten Beautyhoff
  Beautyhoff kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Beautyhoff uitvoeren, geeft Beautyhoff uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Beautyhoff gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Beautyhoff uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Beautyhoff uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 8. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Beautyhoff uw kredietwaardigheid toetsen. Beautyhoff kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Beautyhoff uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 9. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Beautyhoff deze gegevens net zoals die van andere klanten van Beautyhoff.
 10. Social media
  Op sommige plekken op www.beautyhoff.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Beautyhoff krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 11. Andere doeleinden
  Tot slot kan Beautyhoff uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Beautyhoff geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Beautyhoff voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Beautyhoff een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Beautyhoff op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Beautyhoff maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Beautyhoff ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar  of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Beautyhoff tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.beautyhoff.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Beautyhoff

 1. Beautyhoff heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Beautyhoff verwerkt ten behoeve van www.beautyhoff.nl. Beautyhoff accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Beautyhoff bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.beautyhoff.nl, tenzij Beautyhoff op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Beautyhoff behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.beautyhoff.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.beautyhoff.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.beautyhoff.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 05-06-2018.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover met ons contact opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).